Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА АСТРОБИЖУ

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
С тези общи условия се определят правилата за сключване на договор от разстояние между Астробижу, продукт на АСТРО БИЖУ ООД, наричано от тук нататък само „Астробижу“, и неговите потребители, както и всички други взаимоотношения и спорове произтичащи от този договор.
Общите условия са задължителни за Астробижу и потребителите. Потребителите удостоверяват получаването аксесоарите и съгласието си с Общите условия с направена заявка по телефона за закупуване на продукта. Договорът се счита за сключен от датата на подаване на заявката от потребителя.
Клиентът има право да се откаже от сключването на сделката с Астробижу  единствено и само в случаите, когато продуктът не е използван и е във вид и количество, което не се различава от това при получаването на продукта и неговата оригинална опаковка и етикети не са нарушени. Отказът от сключването на сделаката може да стане в рамките на 2 дни след получаването на закупения продукт или непосредствено след получаването му. Астробижу не изисква авансово (по време на поръчката) плащане за поръчаните продукти. Заплащането на продуктите става по време на доставката от куриер, с наложен платеж. Астробижу не предлага опцията „право на преглед“, преди заплащането за получения продукт. В случай на рекламация поради някаква причина, клиентът има възможност и да замени или върне закупената стока, при условие че върнатата стока е неизползвана, чиста, без странични миризми и старателно опакована, за да се осигури запазването на стоката по време на транспорта. Разходите за транспорт и в двете посоки са за сметка на клиента. Ако има някакъв проблем с пратката, която сте получили - неподходящ размер, сгрешен продукт или част от него, моля свържете се с нас на тел: 02/4142227. Ние ще Ви обясним подробно всички детайли и начини за замяна или връщане.
При заявка за отказ или връщане, НИЕ ще ви изпратим куриер в удобно за вас време и час, за да вземе продукта от вас. Астробижу има сключен договор с куриерска фирма на преференциални, по-ниски цени. Клиентът трябва да поеме преките разходи по доставка и връщане на продуктите. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 6 лева и в двете посоки. За продукти изпратени или върнати по начин различен от по-горе упоменатия, Астробижу не носи отговорност и няма да възстанови сумата за тяхното закупуване.
Астробижу имама право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.
Съгласно чл. 57, т. 4 и т. 5 от ЗЗП правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност или доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
При желание за отказ от сделката от страна на клиента при всички положения или такива различни от описаните в точка 3, клиентът следва да се обади на телефона на Астробижу: 02/4142227 и да изложи мотивите и причините за връщането /за дата на отказ се счита датата на обаждането/. При необходимост от допълнителна информация или въпроси, може да пишете също така и на e-mail: t.mineva@astrobijou.com
Астробижу гарантира връщането на заплатената от клиента сума, без стойността на куриерската услуга за получаването и връщането на продукта само и единствено в случаите на изпълнение на условията от  т. 3 от Общите условия. Възстановяването на заплатената от клиента сума става след изричната проверка за спазени условия от т. 3. Възстановяването на сумата става с наложен платеж.
Касова бележка или друг документ, удостоверяващ покупката, издаден от „АСТРО БИЖУ" ООД следва да бъде запазен и предоставен при отказ и връщане. В случаите на непредставяне на такъв документ от страна на потребителя, всички задължения на „АСТРО БИЖУ“ ООД  към него отпадат.
Потребителят има право на търговска гаранция и на безплатно гаранционно обслужване в рамките на един месец от датата на получаване на продукта. Търговската гаранция покрива скъсване на ластичната корда или счупване на метални детайли. Всички останали повреди се считат за възникнали поради естествената употреба и амортизация на продукта. Потребителят има право на безплатна корекция по размера – стесняване или разширяване в рамките на този 1 месец от закупуването, както и на безплатна поправка. Транспортните разходи са за сметка на потребителя. След изтичането на едномесечния срок на гаранцията, всички корекции и поправки се заплащат и са в размер на 5 до 10 лева, в зависимост от рода на поправката.
Ако ремонтите, които трябва да се извършат са в следствие на неправилна употреба, неспазване на инструкциите за употреба, лошо съхранение или умишлени действия от страна на потрбителя и причинили негодност за ползване на продукта, Астробижу не носи отговорност. Търговската гаранция НЕ покрива случаи, в които е очевидна лошата грижа за бижуто, като например систематично намокряне, което предизвиква ръжда.
 За гаранционно и извънгаранционно обслужване, продуктът трябва да се върне към Астро Бижу, чрез куриерска фирма по избор на Астробижу, като всички разходи по транспортирането до доставчика за сервизно обслужване са за сметка на потрбителя. За продукти изпратени по начин различен от по-горе упоменатия, Астробижу не носи отговорност.
Астробижу си запазва правото да предлага на потребителите си и различни от закупените продукти, както и да ги уведомява за актуални промоции и нови продукти.
II. ПРОДУКТ. ЦЕНИ.
14. Продуктът Астробижу представлява аксесоар, изработен от полускъпоценни камъни, придружен от етикет с описание на продукта, опакован в лукзона кутия. Астробижу не е лекарство! Астро бижу е продукт, създаден според астрологията. Продуктът е с тегло около 100 грама. Продуктът не се препоръчва за деца под 5 годишна възраст. Експолатацията на продукта е отговорност на потребителя и „АСТРО БИЖУ“ ООД не носи отговорност за обстоятелства, независещи от него.

Стойността на обаждане за заявка на посочените в настоящите общи условия телефони, е на цена съобразно абонаментния план на потребителя.
III. ДОСТАВКА. СТОЙНОСТ НА КУРИЕРСКА УСЛУГА.
15. Стойността на доставката е за сметка на потребителя и е между 3 и 6 лева за цялата страна за всички продукти. Стойността на доставката ще бъде калкулирана към цената на избрания от Вас продукт в процеса на Вашата поръчка. . Стойността на доставката е за сметка на потребителя.
IV. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
16. „АСТРО БИЖУ“ ООД не отговаря за каквито и да било вреди, причинени на поребителя от „АСТРО БИЖУ“ ООД във връзка с този договор, освен ако „АСТРО БИЖУ“ ООД е действало умишлено или при груба небрежност.
V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
17. Информацията, представляваща лични данни, събрана от „АСТРО БИЖУ“ ООД по повод продукта Астробижу, ще се използва само за посочените цели и в съответствие с ЗЗЛД. Изключение от предходното изречение са случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети лица.
18.„АСТРО БИЖУ“ ООД не предоставя информация на трети лица, без изричното съгласие на потребителя, освен когато това не  е наложено по силата на закон или съдебна заповед.
19.Предоставената от потребителя лични данни чрез средство за комуникация от разстояние или по друг начин обозначава доброволния характер на предоставяните лични данни.
20.„АСТРО БИЖУ“ ООД запазва правото си да изпраща съобщения с информация и промоции за този или друг продукт  на потребителите, заявили аксесоар за покупка. Отказ за получаване на съобщения, съгласно предходно изречение се прави на тел.: 02/4142227 или email: t.mineva@astrobijou.com
21.Ако потребителят или лица под негов контрол са извършили злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушени правата и законните интереси на трети лица, „АСТРО БИЖУ" ООД има право да предостави лични данни за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно Закона за защита на личните данни.

VI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
22. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време по инициатива на „АСТРО БИЖУ“ ООД.
23. При промяна на настоящите общи условия „АСТРО БИЖУ“ ООД се задължава да публикува на страницата си съобщение за промяната  в срок от седем дни преди влизането им в сила.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
24. За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
25. При възникване на спорове, страните полагат всички възможни усилия за доброволното им уреждане на основа на съвместно сътрудничество и взаимно разбирателство. Когато това се окаже невъзможно, всяка една от страните може да отнесе спора за решаване от компетентния български съд.
26. В случай, че някоя от клаузите на настоящите общи условия се окаже недействителна, това няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали.
      Всички обявени цени са с включен ДДС.
Всички права запазени!

Сравнение на продукти
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!